Munkerupgaard og vores omverden

Munkerupgaard og vores omverden

Fn’s 17 verdensmål skal frem mod år 2030 bringe os tættere på en mere bæredygtig verden for både mennesker og klima. For at nå de mål, kræver det en særlig indsats for alle – både regeringer, globale organisationer og lokale virksomheder. På Munkerupgård arbejder vi aktivt med 5 af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og selvom nogle af tiltagene er små, tror vi på at selv en lille forskel tæller.


Mål 4: Kvalitetsuddannelse
På Munkerupgaard arbejder vi med erhvervsrelateret jobprøvning for vores lokale borgere med helbredsudfordringer i kraft af vores kvalificerende og inkluderende arbejdstræning.


Mål 6: Rent vand og sanitet
Til rengøring anvender vi kun milde, miljøcertificerede kemikalier i begrænsede mængder for at sikre den bedst mulige vandkvalitet.


Mål 7: Bæredygtig energi
Vi effektiviserer løbende energiforbruget på Munkerupgaard. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for udskiftning af oliefyr med mere tidssvarende opvarmning af bygningerne. Vi er arbejder også på muligheden for at få installeret el-ladestander til el-biler på en eller flere af vores parkeringspladser, for på den måde at støtte brugen af el-biler fremfor fossildrevne køretøjer. Vi har desuden udskiftet 90% af vores lyskilder til LED.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
For at begrænse transport af varer, prioriterer vi at handle hos lokalt og nærproduceret hver gang det er muligt og vi puljer ligeledes vores levering af varer. Affaldssortering og genanvendelse af materialer er noget vi prioriterer højt. Derfor sorterer vi alt vores affald og bidrager dermed til at begrænse forureningen af vores natur.
Vi bruger så vidt muligt økologiske råvarer, og sigter efter ”Det Økologiske Bronze Mærke”. Desuden har vi en lille egenproduktion af råvarer som vi bruger i vores køkken og serverer for vores gæster.


Mål 13 Klimaindsats
På Munkerupgaard arbejder på vores målsætning om at reducere vores samlede CO2-udledning med 10 % henover de næste 3 år. For at nå det mål, arbejde vi med at udskifte fossile brændsler med mere energivenligt. Samt løbende arbejde på at energioptimere bygningerne for at nå klimamålene for energianvendelse og begrænse udledning af drivhusgasser.