Cookie- og persondatapolitik

Munkerupgaard udfører al håndtering af personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger, og arbejder løbende med at tilpasse relevante processer og systemer. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Munkerupgaard leverer som kursus- & selskabsvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser. Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Munkerupgaard, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Munkerupgaard.
Opbevaring af data: 24 måneder efter dit besøg anonymiseres dine detaljer, med mindre du aktivt har godkendt at vi beholder dine detaljer i vores system.

1. Dataansvarlig
Kursusejendom Munkerupgaard, Jørgenshvilevej 10, 3250 Gilleleje tlf.: +45 49719111. CVR 15028882

2. Hvordan indsamler Munkerupgaard personoplysninger?

Munkerupgaard indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Munkerupgaards serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Munkerupgaards serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Når du abonnerer på Munkerupgaards nyhedsbreve.
 • TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster og finder sted udendørsarealer på Munkerupgaard, i gangarealer, samt fællesområder.

I nogle tilfælde vil Munkerupgaard modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende. I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Munkerupgaards vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

3. Hvilke informationer indsamler Munkerupgaard?

Munkerupgaard indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Munkerupgaard personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Munkerupgaard mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

4. Hvad er formålet med indsamlingen?
Munkerupgaard indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Munkerupgaard indsamler samt formålet med indsamlingen. Munkerupgaard formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Munkerupgaards serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Munkerupgaards serviceydelser
 • Opfyldelse af lovkrav

5. Det juridiske grundlag for behandlingen
Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Munkerupgaard baserer behandlingen af dine personoplysninger. Munkerupgaard kan behandle dine personoplysninger såfremt du har givet aktivt samtykke til dette. Munkerupgaard kan endvidere behandle dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med overnatningsophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler. Ligeledes kan Munkerupgaard behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen af personoplysninger kan også finde sted for at Munkerupgaard kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette. Af legitime interesser, som Munkerupgaard forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Munkerupgaards serviceydelser. Behandling af dine personoplysninger kan endeligt være pålagt Munkerupgaard ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Munkerupgaard er pålagt at registrere.

5. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Munkerupgaard behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger Munkerupgaard har registreret om dig.
 • Du har ret til at få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
 • Du har under visse betingelser ret til at få begrænset den behandling af dine personoplysninger, som Munkerupgaard foretager
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Munkerupgaard har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Munkerupgaard alle oplysninger, som Munkerupgaard ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Munkerupgaard efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne baseret på et andet retsgrundlag. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen heraf.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan ved skriftlig anmodning til Munkerupgaard enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse. Du kan også kontakte Munkerupgaard, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
Kursuseejendom Munkerupgaard, Jørgenshvilevej 10, 3250  Gilleleje

henrik@munkerupgaard.dk

Munkerupgaard vil behandle din anmodning inden 30 dage efter modtagelsen. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Munkerupgaard, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Slotshotellet ApS
Når du søger en stilling på Munkerupgaard behandles de oplysninger, som du har givet Munkerupgaard i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. Munkerupgaard bruger oplysningerne til at vurdere, om Munkerupgaard ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det er alene relevante ledere, IT-administratorer og den øverste ledelse der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne. I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige. Hvis du bliver ansat i Munkerupgaard, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Munkerupgaard’s persondatapolitik for medarbejdere der står noteret i intern personalehåndbog. Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares op til 6 måneder efter afslaget er givet. Munkerupgaard kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Munkerupgaard behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Munkerupgaard sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til henrik@munkerupgaard.dk. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Munkerupgaard beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Munkerupgaard har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Munkerupgaard kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Munkerupgaard sletter dine personoplysninger, når Munkerupgaard efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. Cookies
Munkerupgaard anvender cookies til Munkerupgaard’s digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: https://munkerupgaard.dk/da/cookie/

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Munkerupgaard’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: Kursusejendom Munkerupgaard, Jørgenshvilevej 10, 3250  Gilleleje, Tlf. : +45 41 71 91 11, henrik@munkerupgaard.dk

Munkerupgaard er en del af FLSmidth A/S,
Medfører en eventuel klage ikke en tilfredsstillende afklaring, skal man rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 Kbh K

dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk

Seneste revision af politikken er april 2020.